Auteur: Michiel De Sutter - Gepubliceerd: 16 Apr 11, 00:36
Share

Voorbereiding opening Attractiepark Duinrell op 16 april op schema

Zoals bekend wordt op zaterdag 16 april aanstaande het attractieparkseizoen geopend met de komst van een groot aantal vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland en hun gezinnen. Zij worden gefêteerd op een dagje Duinrell omdat zij zich in hun vrije tijd inzetten om andere mensen te helpen.

 

 

 

 

Aanbod van Duinrell

Duinrell heeft deze dag aangeboden aan Fonds Slachtofferhulp, ter gelegenheid van de Telegraafactie ‘Kerstgroet aan slachtoffers’ in 2010. De vrijwilligers worden met hun gezinnen om 11.00 uur begroet door de directies van Duinrell, Fonds Slachtofferhulp en Slachtofferhulp Nederland. (De heer Roderick van Zuylen van Nijevelt, mevrouw Ineke Sybersma en de heer Harry Crielaars).

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, kan wegens andere verplichtingen helaas niet aanwezig zijn bij de begroeting van de vrijwilligers.

Voor hulpverlening aan slachtoffers maakt de heer Van Vollenhoven zich al sinds de oprichting van het Fonds sterk: ‘Slachtoffers zijn veel te lang aan hun lot overgelaten. Het is heel stimulerend voor slachtoffers dat vanuit de maatschappij de helpende hand wordt uitgestoken. Dat er mensen zijn die zich vrijwillig inzetten om een ander te helpen is een belangrijke verworvenheid in ons land. Wij moeten ons wel altijd afvragen of we niet te veel vragen van vrijwilligers; mentaal een te groot beroep op ze doen. Ik geloof echter in de bijdrage die vrijwillige hulpverlening levert aan het herstel van het vertrouwen in de maatschappij.’

 

Training nieuwe medewerkers Duinrell

Ter voorbereiding op de start van het seizoen vond onlangs een trainingsdag voor nieuwe medewerkers van Duinrell plaats. Tijdens deze dag maakte de groep in verschillende sessies op interactieve wijze kennis met alle facetten van Duinrell.

Aan de hand van een quiz was er tijdens het middagprogramma een ontdekkingstocht  door het park met de vele attracties met een survival als afsluiting van deze tocht.

De begrippen ‘gastvrijheid en veiligheid’, onder het motto ‘HELLO’ stonden in de training centraal met de steekwoorden ‘vriendelijkheid, enthousiasme en professionaliteit’. Gezien de vele reacties van de medewerkers mag geconcludeerd worden dat er een gemotiveerde groep klaar staat om de gasten in het attractiepark te ontvangen en in het bijzonder de vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland op zaterdag 16 april.

 

Tekst: ©2011 Duinrell
Foto's: ©2011 Duinrell, ©2010 - Nico Reynders - Pretparken.be