Auteur: Jonas Claes - Gepubliceerd: 8 Apr 20, 13:10
Share

Seizoensmedewerkers van verschillende Belgische parken leken met de uitgestelde seizoensstart uit de boot te vallen voor een vervanginkomen. Inmiddels is er in samenspraak met de overheid dan toch een oplossing uit de bus gekomen.

Voor verschillende Belgische parken betekende de corona-crisis naast een hoop misgelopen inkomsten ook een netelige kwestie wat betreft het personeel. Medewerkers van Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde en de Plopsaparken zouden door de afgedwongen sluiting niet tewerk gesteld kunnen worden en dreigden zo hun inkomen mis te lopen. In eerste instantie waren onder meer Bellewaerde en de Plopsaparken van plan zich te beroepen op economische werkloosheid, zodat het personeel via die weg wel over een inkomen bleef beschikken. Dat plan kwam echter onder druk te staan toen bleek dat alvorens zo’n uitkering kon worden toegekend, het personeel minstens één dag gewerkt moest hebben. Gezien de lockdown voor Corona werd uitgerold voor de traditionele seizoensstart aan het begin van de Paasvakantie, was aan die voorwaarde voor de meeste werknemers niet voldaan. Dat zou betekenen dat het voor de werknemers beter zou uitkomen indien de parken de personeelsleden zouden ontslaan, zodat ze tenminste konden terugvallen op een gewone werkloosheidsuitkering.

Inmiddels is met federaal minister van werk Nathalie Muylle (CD&V) een oplossing uitgewerkt waarbij de seizoensmedewerkers wél gebruik kunnen maken van de regeling voor economische werkloosheid. "De seizoensmedewerkers kunnen in dienst blijven en gebruik maken van gedeeltelijke economische werkloosheid, “ bevestigt de directeur van de Plopsa Group, Steve Van den Kerkhof. "Geloof mij: de meeste mensen kunnen die centen goed gebruiken. Wij zijn blij dat we die mensen toch nog aan ons kunnen binden. Zo kunnen we hen snel opnieuw inschakelen als het park weer opengaat." Bobbejaanland, Walibi en Boudewijnpark hadden het personeelsprobleem eerder al op een andere wijze opgelost.

Tekst: © Jonas Claes – Pretparken.be // Foto’s: © Bellewaerde, © Walibi, © Plopsaland de Panne, © Maria De La Cruz. // Bron : VRT NWS, Looopings