Dolina Jagi (Legendia)

Omschrijving attractie

Deze Rapid River van de hand van Hafema werd geopend in 2020. Je raft vaart door een moeras langs een duistere bergpiek naar Duivelse puinhopen.
Legendia verweeft de thematiek van de rondvaart met het personage Baba Yaga. Dat is een populaire figuur uit vooral Oost-Europese vertellingen. Zij wordt voorgesteld als een vrouw die bedreven is in de magie, rondvliegt in een mortier en in een huis woont dat op kippenpoten staat. Ze is bijzonder ambigu en kan zowel ter hulp schieten als onheil afroepen. Volgens een legende wordt Baba Yaga een jaar ouder telkens haar een vraag gesteld wordt en drinkt ze een thee van blauwe rozen om terug jong te worden. Wie haar die rozen bezorgt mag een wens doen.

In Legendia is het uiteraard de vraag of je met de goede of de slechte kant van de heks van doen hebt. Ons inziens is dat thema een uitstekende keuze om de wispelturigheid van zulke wildwaterbanen te ondersteunen. Je weet immers nooit aan wie de rivier zijn water zal uitdelen.
Meer foto's

Specificaties

Type attractie: Rapid river
Model: Wild Raft Ride
Bouwer:
Hafema
Opening: 2020
Aantal voertuigen: Onbekend aantal boten met 9 passagiers per boot
Minimum lengte: 100cm
Minimum lengte zonder begeleiding: 120cm

Foto's